British Virgin Islands

British Virgin Islands är ett av Storbritanniens utomeuropeiska territorier i Karibien. Det består av fyra större öar och ett stort antal mindre öar. Den officiella valutan är inte GBP utan USD. Det är däremot vänstertrafik som gäller.

De Brittiska Jungfruöarna utgör den östra delen av ögruppen Jungfruöarna i Västindien, medan den västra delen av ögruppen är de Amerikanska Jungfruöarna.

De Brittiska Jungfruöarna har ett subtropiskt klimat. Temperaturen skiljer sig inte mycket mellan sommarsäsongen och vintersäsongen; under sommaren ligger dagstemperaturen vanligen strax över 30 grader C och under vintern strax under. Vattentemperaturen brukar hålla sig över 26 grader C året runt. Visibiliteten under vatten varierar mellan olika dykställen, men håller sig vanligen inom spannet 15 meter – 30 meter.

Regnsäsongen infaller i juni – november, med september – november särskilt regntunga. De flesta turister anländer under torrsäsongen. Under regnsäsongen finns risk för orkaner.

De fyra större öarna

De fyra större öarna är Tortola, Virgin Gorda, Anegada och Jost Van Dyke.

  • Tortola är med sina 55 kvadratkilometer betydligt större än de övriga tre och här bor ungefär 24 000 personer. Här ligger staden Road Town som är den största staden i Brittiska Jungfruöarna.
  • Näst största ön är Anegada (38 km²) men på denna ö bor det bara 250 personer. Anegada består av korall och kalksten, vilket är ovanligt i den här ögruppen – de flesta öar i Brittiska Jungfruöarna har vulkaniskt ursprung.
  • Virgin Gorda är ungefär 21 km² stor och den bofasta befolkningen där uppgår till ungefär 2 500 personer.
  • Slutligen har vi lilla Jost Van Dyke som bara är 8 km² stor och har ungefär lika många invånare som Anegada.

Exempel på bra dykställen

Vraket Chikuzen

Cirka 20 km nordväst om Virgin Gorda ligger det sänkta kylskeppet Chikuzen, som brukar locka till sig stora fiskstim och ibland också får besök av pelagisk fisk, inklusive örnrockor, stingrockor och cobia.

Att Chikuzen ligger så långt från närmsta rev eller ö gör att hon blivit en viktig samlingspunkt för fiskar i området – runt omkring henne finns det bara stora områden av sand i alla riktningar. Exempel på arter man nästan alltid brukar kunna få se här är barracudor, grunts, jacks och snappers. Chikuzens mest berömda invånare är en Goliath Grouper som väger över 270 kg.

Den 75 meter långa Chikuzen ligger på sidan i sanden på 24 meters djup. Det är inte så många dykare som kommer hit, eftersom resan tar en stund och dyket kan vara ganska krävande. Vraken är numera instabilt och man bör inte simma in i det utan bara utforska det utifrån.

Chikuzen förliste inte i någon storm, utan ägaren satte eld på henne med flit strax utanför den hamn på St Maarten där hon legat förtöjd. Hon sjönk dock inte utan drev iväg mot Brittiska Jungfruöarna. När det stod klart att hon riskerade att hamna på stranden i Marina Cay beslöt man sig för att bogsera henne och sänka henne nordväst om Virgin Gorda.

Vraket RMS Rhone

RMS Rhone var ett 95 meter långt brittiskt ångdrivet postskepp som förliste utanför Salt Island i en orkan år 1867. Det är i förvånansvärt gott skick trots att det har gått så lång tid sedan det sjönk. Eftersom skeppet ligger på sidan ser de stålbalkar som en gång i tiden höll upp skeppets däck ut som upprättstående pelare, som numera givetvis är täckta av koraller och svampdjur.

Exempel på djur som lever i och kring RMS Rhone är bläckfiskar, muränor, krabbor, snappers och barracudor.

Diamond Reef

Diamond Reef ligger strax utanför Scrub Island och är en bra dykplats för nybörjare. Dessutom brukar det ofta (men inte alltid) vara säkert att dyka här även när väderförhållandena gör att man behöver avstå från de mer utsatta dykplatserna kring Brittiska Jungfruöarna.

Revet är en cirka 175 meter lång vägg som lockar både dykare och snorklare. Djupet är 6 meter – 12 meter.

En gång tappade en dykare en diamantring vid det här revet – det är därför det kallas för Diamond Reef. Så vitt vi vet har ringen ännu inte återfunnits.

Shark Point

Shark Point ligger på Scrub Islands nordöstra hörn. Här finns det gott om hajar, men det är ett komplicerat dyk att genomföra på grund av vattenströmmar. Rekommenderas endast för erfarna dykare och man bör avstå om väderförhållandena inte är optimala. Djupet är 12 meter – 20 meter.

Undervattensberget Blonde Rock

Blonde Rock reser sig från botten mellan Salt Island och Dead Chest Island. Där det är som närmast vattenytan befinner det sig bara på 4,5 meters djup. Här finns gott om utstickande kanter och överhäng som erbjuder gömställen åt snapper, fairy basslet, soldierfish och många andra fiskar. Ibland får man se stora stim av horse-eyed jacks simma förbi. Blonde Rock skapades av vulkanisk aktivitet.

Undervattensberget Santa Monica Rock

Santa Monica Rock ligger utanför Norman Island och är berömd för sin stora population av praktfulla Holacanthus ciliaris. Precis som Blonde Rock är Santa Monica Rock resultatet av vulkanisk aktivitet.